نقشه برداری

 

تعريف كاداستر

- كاداستر به نظامي اطلاق مي شود كه هدف از آن تعيين محدوده هاي مالكيتي به همراه اطلاعات حقوقي مرتبط به هر ملك است.

– كاداستر سيستمي است كه در آن اطلاعات فني واطلاعات حقوقي ضمن تلفيق با يكديگر، نگهداري و مديريت مي گردد تا در جهت تعيين موقعيت جغرافيايي وهندسي املاك (تثبيت املاك) وعمليات ثبتي نظير تحديد حدود – تفكيك – تجميع - افراز و... و رفع اختلافات ملكي در دعاوي حقوقي مورد رجوع و استفاده قرار گيرد.

 

اجزاء سيستم كاداستر

۱- بخش فنی کاداستر ( نقشه برداری ) : هدف در اين قسمت تعيين نقشه هاي بزرگ مقياس (۱.۵۰۰ و ۱.۱۰۰ ) میباشد. که در ادامه به توضیح بیشتر آن می پردازیم.

۲- بخش توصیفی ( حقوقی ) کاداستر : شامل ضمیمه نمودن اطلاعات توصيفي نظير شامل مالكيتها ، ارزش و بها واطلاعات مندرج در پرونده ها، استخراج اطلاعات دفاتر املاك ، انجام عمليات پلاك كذاري و در واقع انجام امور مربوط به ارتباط نقشه ها با اطلاعات توصيفي هر قطعه

بر عهده اين قسمت مي باشد

 

روشهاي تهيه نقشه هاي كاداستر

۱- روش مترکشی

در اين روش نقشه بردار با ابزار ساده مساحي مانند متر ، گونيا ، خط كش و غيره نسبت به اندازه گيري ابعاد قطعات اقدام نموده و با پياده سازي تقريبي اين طولها در يك مقياس معين نسبت به تهيه نقشه ساده وضعيت قطعه مبادرت مي كند.

ضمناً هندسه قطعه با توصيف ابعاد نيز در برگه ها ياد داشت مي شود.

 

۲ - روش نقشه برداري مستقيم زميني

دراين روش، نقشه برداري با ابزار متداول نقشه برداري زميني نظير تئودوليت ، طول ياب ، توتال استيشنها و GPS با مراجعه محل ، بر مبناي شبكه نقاط پليگون نسبت به برداشت مختصات رئوس قطعات اقدام مينمايد. در مرحله بعد اين مشاهدات براساس محاسبات نقشه برداري تبديل به نقشه مي شود

 ۳- روش فتوگرامتری

تهيه نقشه پوششي به روش فتوگرامتري یا نقشه برداری با استفاده از عکس های هوایی يكي از متداولترين و مقرون به صرفه ترين روشهاي تهيه نقشه كاداستر محسوب گرديده كه در حال حاضر با توجه به نوع ابزار موجود بهينه ترين روش در ايجاد نقشه هاي كاداستر شهري مي باشد.

 

اهداف ومزاياي كاداستر:

الف - مزيت كاداستر براي اشخاص جامعه:

۱-  تثبيت مالكيت اراضي ومستحدثات( ايجاد امنيت در مالكيت فرد )

۳-  استفاده از اسناد مالكيت به عنوان وثيقه در اخذ منابع مالي براي مقاصد مختلف

۴ - كاهش مناقشات مربوط به زمين وكاهش حجم دعاوي ملكي

۵ - تسريع در انجام معاملات آني املاك و امضاء الكترونيكي وپاسخ استعلام در زمان انتقال املاك

 

ب -  مزاياي كاداستر براي دولت وجامعه:

۱- مديريت استفاده بهينه از زمين

۲- مديريت موثر سرمايه گذاري هاي هنگفتي كه در زمينه تعاملات انسان و زمين بعمل مي آيند

۳- وصول عادلانه ماليات بر املاك

۴- كمك به تدوين لوايح قانوني مرتبط با املاك در راستاي توسعه اقتصادي واجتمايي كشور

۵ - كوچك سازي بدنه دولتي ثبت پس از اجراي دقيق كاداستر واجراي وظايف سازماني در قالب بخش خصوصي قانون نظير دفاتر اسناد رسمي موجود طراحي ، برنامه ريزي و مديريت شهري

۶ - افزايش كارايي اقتصاد

۷ - بهره گيري از اطلاعات كاداستر در امور دفاعي وامنيتي ومديريت بهران وحوادث غير مترقبه

۸ - استفاده از مدارك واطلاعات كاداستر در ارائه نقشه هاي بزرگ مقياس وساير اطلاعات مكاني به سازمانها

۹ - مديريت بهينه كشاورزي ومنابع طبيعي كشور

۱۰ - حفاظت از محيط زيست

۱۱- كمك به انجام طرح آمايش سر زمين

 ۱۲ - مديريت ونظارت بر بازار زمين ونقل وانتقالات املاك

۱۳ - كمك به ايجاد زير ساختار اطلاعات مكاني NSDI

۱۴ - شفاف سازي مالكيت وپيشگيري از اختلافات در مديريت اسناد

 

تاريخچه اجراي طرح كاداستر در كشور

اولين بخشنامه هاي سازمان ثبت درخصوص كاداستر به حدود پنجاه وپنج سال پيش يعني سال۱۳۴۴ بازمي گردد؛ بخشنامه اي كه صدور سند مالكيت را منوط به تهيه نقشه ثبتي كاداستر مي دانست، هفده سال بعد در سال ۱۳۵۱ قانون ثبت اسناد واملاك در قالب كاداستر تصويب و براساس آن مقرر شد بر مبناي نقشه هاي يك به پانصد براي نواحي مركزي و يك به هزار براي حاشيه شهرها كه توسط سازمان نقشه برداري تهيه مي شد، نقشه هاي كاداستري تهيه شود.

شهرهاي قزوين، مشهد و منطقه عباس آباد تهران به عنوان پروژه راهنما انتخاب شدند. عمليات تهيه نقشه هاي اوليه براي قزوين به طور كامل به اتمام رسيد و در مشهد نيز حدود هشتاد درصد نقشه ها تهيه شد. اما در عباس آباد تهران عمليات تهيه نقشه به نتيجه نرسيد.

هفده سال بعد در سال۱۳۶۸ ، با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اداره كل كاداستر به عنوان زير مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأسيس شد و كار مطالعاتي كاداستر با تشكيل شوراي فني آغاز شد. فعاليت اداره كل كاداستردر سه بخش انجام شد : ۱- فتوگرامتري ۲ - نقشه برداري زميني وژئودزي ماهواره ۳ - امور سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي

 

در حال ارائه فرم...

سرور با خطایی مواجه شد.

فرم دریافت شد.

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - باغ فیض - خیابان ناطق نوری - خیابان قربانی شریف - کوچه نیلوفر - پلاک ۵

تلفن : ۴۱۱۰۹۲۱ - ۰۹۱۲

پست الکترونیک :ghadiry6@yahoo.com

© حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به شرکت رهگشایان عرصه نیرو است.