مشاوره امور ثبتی

 

- تشخیص حدود پلاک های ثبتی با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک موجود ، بازدید میدانی و نقشه برداری و سپس پیاده کردن حدود پلاک های ثبتی از فعالیت های اصلی شرکت می باشد.

در حال ارائه فرم...

سرور با خطایی مواجه شد.

فرم دریافت شد.

اطلاعات تماس

آدرس : تهران - باغ فیض - خیابان ناطق نوری - خیابان قربانی شریف - کوچه نیلوفر - پلاک ۵

تلفن : ۴۱۱۰۹۲۱ - ۰۹۱۲

پست الکترونیک :ghadiry6@yahoo.com

© حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به شرکت رهگشایان عرصه نیرو است.